ยาแผนโบราณ ยาเกร๊กคู ยาเกร๊กซี ยาแพนทูร่า ยาแผนโบราณจีน ยาจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง สมุนไพร OTOP สมุนไพรเจ็ดพลัง

ข่าวสารร้านค้า


ARAYA MARKET PLACE
ตลาดสินค้าสมุนไพรOTOPกับอาการป่วยเรื้อรังโรคไตความดันเบาหวานเก๊าท์เซ็กส์เสื่อมต่อมลูกหมากโตกับชาสมุนไพร7พลังเกร็กคู

     โรคป่วยเรื้อรัง
 ผลการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณะสุขชี้ 5 โรคเรื้อรังคุกคามคนไทย ปี 2551 คนไทยป่วยเพิ่มนาทีละคน เตือนหากพึ่งยาอย่างเดียว ปัญหาการเจ็บป่วยของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง ,หัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจอย่างต่อเนื่อง ปี 2551 พบว่ามีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 5 โรค ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 44 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 2,179,504 ราย โดยเป็นผู้ป่วยเบาหวาน 645,620 ราย ,ความดันโลหิตสูง 1,145,557 ราย , โรคหัวใจขาดเลือด 148,206 ราย ,โรคหลอดเลือดสมอง 107,709 ราย และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจ 32,412 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ซึ่งจากผู้ป่วยทั้งหมดนี้ เป็นผู้ที่เริ่มป่วยในปี 2551 จำนวน 718,297 ราย เฉลี่ยเดือนละเกือบ 60,000 ราย หรือป่วยเพิ่มขึ้นนาทีละ 1 คน 
    อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากป่วยเป็นโรคเรื้อรังแล้ว สิ่งที่ประชาชนต้องดูแลเป็นพิเศษมี 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ อาหาร การออกกำลังกาย และกินยาเพื่อควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง หากพึ่งยาอย่างเดียว แต่ไม่ปรับพฤติกรรมการกินหรือออกกำลังกาย ก็อาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร พบผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการแทรกซ้อนทั้งหมด 224,506 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยทั้งหมด โดยโรคแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาณร้อยละ 30 เกิดที่หลอดเลือดแดง ไตวาย โรคแทรกซ้อนที่พบในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดร้อยละ 50 คือโรคหัวใจและไตวาย ส่วนผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดคือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
   
http://archive.voicetv.co.th/content/7760/สธเตือนผู้ป่วย5โรคเรื้อรังปรับพฤติกรรมกิน-ออกกำลังกาย


 
 ARAYA MARKET PLACE 
มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้ร่วมเสาะหา ได้เผยแพร่ตำหรับยาอายุวัฒนะ ได้แนะนำเชื่อมโยงแหล่งภูมิปัญญาสมุนไพรสู่สาธารณะชน ได้เป็นสื่อกลางช่องทางการจัดจำหน่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ค้า ผู้ขายในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากธรรมชาติ ยาอายุวัฒนะดีๆให้กับผู้บริโภคให้สามารถยืดอายุขัยบำรุงฟื้นฟูร่างกาย และชุบชีวิตคืนพลังเพศทำให้การช้ชีวิตร่วมกันหวนกลับมามีชีวิตชีวา
    ความสุขที่สุดคือการได้รับคำขอบคุณมากมายจากคนที่เคยได้รับความทุกข์ทรมาน ได้รับชีวิตใหม่ ได้ความสุขของครอบครัวและได้พลังของความหนุ่มสาวกลับคืนมาความ ภาคภูมิใจที่เหนือสิ่งอื่นใดและมีค่ามากเงินทอง คือได้การที่ได้มีส่วนยืด อายุงานของประชากรที่มีคุณค่าของประเทศให้ได้มีโอกาสกลับมาใช้ประสบการณ์ที่ มีค่ากลับช่วยกันสร้างความเจริญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติได้อีกมากมาย    

สินค้าใหม่
ค้นหา
Copyright © 2019 araya1.bangkoksync.com. All rights reserved. Powered by http://araya1.bangkoksync.com